R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Rotterdam Waalhaven Oost infrafoto

@laatste wijzigingen: 2 april 2021

 

Bron: google maps en Sporenplan.nl
Het sporenplan in 2019.

Toelichting
Tegen alle verwachtingen in blijft het railvervoer in het oostelijk deel van de Waalhaven  leven. Het aantal bedrijven met een spooraansluiting is teruggelopen tot vier; vijftien jaar geleden waren het er nog acht en vijftien jaar daarvoor nog veel meer. Bloktreinen vertrekken er niet meer. Het gaat om losse of groepen wagens met vooral metalen, die naar het emplacement Waalhaven Zuid gereden worden en vandaar via de buurtgoederentrein naar Kijfhoek in het UC-netwerk van DBC belanden. De vier bedrijven leveren lang niet elke dag, er zijn dagen dat er helemaal geen vervoer is in de 'oost'. Je moet geluk hebben om er een trein te treffen.infra emplacement Waalhaven Oost

31 maart 2021
Emplacement Waalhaven Oost met uitzicht op de Euromast.

20 februari 2007
Overzicht (ri. Waalhaven Zuid) van het zessporige emplacement Waalhaven Oost (Who) aan de bijna gelijknamige straat Waalhaven Oostzijde. Achter de geluidswal links ligt de woonwijk Charlois.

20 februari 2007
Blik op de noordelijke wisselstraat. Veel treinen komen er niet; het is een welkome hondenuitlaatplaats.

20 februari 2007
Dit is de aftakking naar Steinweg (zie verderop); men  achtte hier een modern voetbediend wissel (zoals er in de verte vier te zien zijn) blijkbaar te duur, terwijl dit wissel nu juist regelmatig omgelegd moet  worden.

30 december 2015
Zoekplaatje: wat is er in 8 jaar veranderd? De Euromast is nu te zien.

2 april 2011
De situatie iets verderop bij wissel 12 is vijf jaar later ook nog onveranderd.

2 april 2011
Pompwissel 12 is goed te zien. Linksaf loopt de lijn naar Steinweg, rechtdoor gaat het o.a. naar Waalkade Noordzijde.

30 december 2015
Bij wissel 16 en 13. Ter oriëntatie: geheel links staat wissel 12.

2 april 2011
Terugkijkend naar het zuiden (ook weer bij wissel 16 en 13) kunnen we zien dat het emplacement gebruikt wordt voor het opstellen van lege containerdraagwagens. Indien ze nodig zijn kunnen ze in een paar minuten naar de containerterminal gebracht worden.

30 december 2015
Weer iets verder naar het noorden komen alle emplacementsporen weer bij elkaar. Links het spoor naar Steinweg, rechts naar RHB en Metaaltransport.

2 juli 2007
Ook in 2007 stond het al vol met reservematerieel...

2 juli 2007
...zoals deze vierassige containerdraagwagen type Sgns...

2 juli 2007
... en deze rongenwagens bestemd voor vervoer van metalen palen of plakken ...

2 juli 2007
... wagens van het type Rs, in beheer bij de SBB, de Zwitserse Spoorwegen.

22 december 2015

In de loop van 2015 is over het emplacement een voetgangersbrug gebouwd, die een mooi uitzicht biedt op het opgestelde materieel. Foto richting noord.

31 maart 2021
Onlangs heeft Prorail het nodig geacht het emplacement Who af te schermen met een hekwerk. Wandelaars zijn niet meer gewenst. Het doorgaande spoor is vernieuwd, terwijl er zelden meer treinen rijden.

22 december 2015
Evenals de jaren ervoor gaat het in 2015 over reserve containerdraagwagens. Foto richting Waalhaven Zuid.

22 december 2015
En ook nu weer staan er wagens van Hupac.

31 maart 2021
In 2021 lijkt Hupac naast het doorgaande spoor het hele emplacement gehuurd te hebben voor de stalling van overtollige containerdraagwagens. Hier het type Sgns, een vierassige platte wagen voor 60 voet containers (bijv. 40 + 20 of 3 x 20) bij een maximale snelheid van 100 km/h.

31 maart 2021
Het type Sdggmrss is een combinatie van twee wagens met in totaal zes assen met een kuip voor vervoer van twee opleggers tot 22 meter of voor containers bij een maximale snelheid van 120 km/h.

31 maart 2021
Wagens van het type Sdgnss zijn vierassers voor vervoer van opleggers en containers tot 60 voet met een maximale snelheid van 120 km/h.


infra Pannerdenstraat Steinweg

20 februari 2007
Op Pier 2 waren twee aansluitingen: in de Pannerdenweg en in de Nijmegenweg.  De laatste (zo'n 50 m verderop) is al geruimd als ik in 2007 de Waalhaven voor het eerst bezoek. Het raccordement Pannerdenweg takt bij de traditionele wisselstoel met het nummer 26 af van het buitenste spoor van Who.

20 februari 2007
Zoals alle aansluitingen in de 'oost' kruist ook deze het fietspad en de verkeersweg Waalhaven Oostzijde.

5 januari 2014
Met de renovatie van de weg Waalhaven Oost en de aanleg van een nieuw fietspad start de afbraak van het raccordement Pannerdenstraat.
(c) foto Marco Schoonhoven

9 februari 2014 
(c) foto Marco Schoonhoven

9 maart 2014
In de periode tot 9 maart is ook het wissel uitgenomen.
(c) foto Marco Schoonhoven

30 december 2015
In 2015 getuigen alleen de schone ballast en de nieuwe betonnen dwarsliggers van een vroegere aansluiting.

2 juli 2007
Terug naar 2007. Hoewel de (handbediende) overweginstallatie nog intact lijkt, spreekt de toestand van de baan boekdelen. (foto: terugkijkend naar Who)

13 jui 2009
Het ziet er niet naar uit dat twee jaar na de vorige foto er nog een trein gereden heeft. 

20 februari 2007
De spoorpoort stemt eveneens weinig hoopvol.

2 juli 2007
Een paar maanden later staan er werkloze overweglichten achter de spoorpoort op het verlaten en omheinde terrein. Het begin van de afbraak?

30 december 2015
Ja dus, in 2015 ziet het er hier zo uit (kijkend in omgekeerde richting)

2 juli 2007
Terug naar 2007. De spoorlijn verlaat het omheinde terrein en komt op de openbare weg die heringericht wordt. Nieuwe groefrails liggen door een nieuw pleintje en een zojuist aangelegd fietspad. Een prachtig straatspoor. Nieuwe hoop of weggegooid geld? De hekken verderop belemmeren wel de doorgang en de kasseien steken in elk geval te hoog boven de rails uit; niet best voor de wielen.

2 juli 2007
Tussen Smit (links) en Stork ligt zelfs nog een omloopspoor, al zijn de groeven dichtgeslibt. Aan het eind van de lijn ligt achter de voor het bedrijf kenmerkende groene omheining Steinweg, dat hier nog het langst railvervoer gehad heeft.
Het raccordement aan de Pannerdenstraat had op het moment van deze foto's duidelijk zijn langste tijd gehad.

30 december 2015
Het is duidelijk, het is over met het spoor.


We weten dat de laatste trein naar Steinweg in de Pannerdenweg in 2003 gereden heeft. De vernieuwing in 2007 is dus weggegooid geld geweest. Op enkele verdwaalde stukjes rail na is er in 2019 van het hele raccordement, inclusief het aansluitende wissel en zelfs het in 2007 herlegde spoor niets meer terug te vinden. Het eerste omheinde stuk is een nette parkeerplaats geworden, de (meeste) bedrijfsgebouwen zijn gebleven.


infra Dodewaardstraat Steinweg 

20 februari 2007
We komen bij Pier 1, waar aan de Dodewaardstraat en de Kesterenstraat in 2007 nog drie spooraansluitingen liggen. De eerste aftakking van Who is deze, naar Steinweg Dodewaardstraat.

2 juli 2007
De aansluiting kruist de straten Waalhaven Oostzijde en Lentstraat (foto richting Who). Het spoor is nog onlangs bereden.

2 juli 2007
De spoorpoort van Steinweg, dat zichtbaar niet van pottenkijkers houdt.

2 juli 2007
Maar vanaf de zijkant is de kade goed te zien: er liggen stapels metalen. Helaas is er op deze dag geen spooractiviteit.

13 juli 2009
Twee jaar later is de grootste verandering dat er een kraan bijgekomen is. Het spoor lijkt al weer enige tijd niet meer bereden.

30 december 2015
De verkeersweg en het fietspad zijn in 2015 vernieuwd.

30 december 2015

30 december 2015
De aansluiting is ongewijzigd gebleven. 


In 2019 maakt deze locatie van Steinweg nog steeds zo nu en dan gebruik van het spoor. Steinweg adverteert op haar site met mogelijkheden van railvervoer.


infra Rhenus Logistics B.V. Kesterenstraat

20 februari 2007
De aftakking van Who naar Rhenus, de tweede naar Pier 1. Geen pompwissel, maar wel regelmatig gebruik.

30 december 2015
Op het spoor na is in 2015 alles anders. Nu wel een pompwissel en de gebouwen links zijn afgebroken.

30 december 2015
Nieuwe boompjes zijn geplant, het emplacement Who is een stuk overzichtelijker geworden.

13 juli 2009
Dit is de derde overweg in de Waalhaven Oostzijde. Het spoor verdwijnt achter een gebouw in een soort binnenplaats.

30 december 2015
Zes jaar later is de overweg volledig vernieuwd.

2 juli 2007
Een blik achter genoemd gebouw in tegengestelde richting (dus naar Waalhaven Oostzijde). De Kesterenstraat maakt hier een slinger waardoor een (geheel onbewaakte) overweg is ontstaan.

30 december 2015
In 2015 is ook het gebouw op de hoek afgebroken. De slinger in de Kesterenstraat is vervangen door een weg die het spoor niet meer kruist (links op de foto). De groefrail heeft de veranderingen overleefd.

2 juli 2007
De 'binnenplaats' is in 2007 feitelijk de openbare Kesterenstraat. Ofschoon het bord anders doet vermoeden, is dit het aansluitspoor van Rhenus, dat aan het eind van de weg ligt. Rechts ligt de loods van Klapwijk (zie hierna).

24 juni 2007
Vóór de loodsen van Rhenus buigt het spoor naar de kade, waar dubbelspoor ligt.
(C) Foto Marco Schoonhoven

30 december 2015
De 'binnenplaats' is inmddels niet meer toegankelijk. Rhenus heeft de gebouwen van Klapwijk op de foto rechts inclusief de Kesterenstraat overgenomen en de spoorpoort naar voren geplaatst. Het betonnen vlak is nog de oude overweg van de Kesterenstraat.


Niet dagelijks maar wel met enige regelmaat verzendt of ontvangt Rhenus ook in 2020 goederen per trein.infra Klapwijk Rapide

20 februari 2007
De derde aftakking naar Pier 1 vanaf Who loopt vlak voor een oudijzerhandel langs. Terwijl het hier nooit druk is geweest staat er wel weer een pompwissel, hoe onlogisch! Het mechaniek is overigens onklaar, het wissel ligt geklemd. 

2 juli 2007
Zowel het spoor als de poort zien er onverzorgd uit. Dat is geen wonder: Klapwijk is in 2006 failliet gegaan. 

13 juli 2009
Twee jaar later ligt het spoor er nog steeds, maar daar is alles mee gezegd.

13 juli 2009

13 juli 2009

2 juli 2007
De trieste aanblik van de kade van Klapwijk Rapide nadat het bankroet is gegaan.  De bedrijfsgebouwen inclusief het spoortje zijn na het faillissement overgenomen door Rhenus (zie hiervoor), maar omdat Rhenus al een eigen spooraansluiting had was dat van Klapwijk overbodig.

9 maart 2014
Het spoortje heeft er nog zeven jaar ongebruikt gelegen, tot het bij de algemene renovatie van de Waalhaven Oostzijde werd opgebroken (blik vanaf de Waalhaven Oostzijde naar het emplacement Who). Ook de oudijzerhandel (links) zou hierna snel het veld ruimen.
(C) Foto Marco Schoonhoven

9 maart 2014
Het wissel naar Klapwijk is al uitgenomen; weer is er een aansluiting minder op Who.
(C) Foto Marco Schoonhoven


infra Rotterdams Havenbedrijf (RHB) kadezijde

30 december 2015
De laatste twee overwegen over de Waalhaven Oostzijde tegen de skyline van de oprukkende stad. De voorlaatste leidt naar de kade van het Rotterdams Havenbedrijf.

20 februari 2007
De  5e en 6e aftakking van af Who. Vroeger liep het spoor hier (verder naar rechts) door naar de Sluisjesdijk (opgebroken in 1996). Links gaat het naar het kadespoor van (o.a.) het Rotterdams Haven Bedrijf, rechts naar de Waalhaven Noordzijde.

30 december 2015
Al is het vreselijk uit de tijd, er ligt nog een ouderwets handwissel. Het spoor wordt goed onderhouden, zo lijkt het, en de oude bomen zijn vervangen door jonge aanplant.

30 december 2015

2 juli 2007
Het kadespoor is al enige tijd onbereden.

30 december 2015
Dat lijkt acht jaar later niet anders.

8 oktober 2007
De kade van het Rotterdams Haven Bedrijf en achteraan Metaal Transport.

13 juli 2009
Het is twee jaar later, maar veel treinen zijn er zo te zien niet geweest.

30 december 2011
De laatste dagen van 2011 was er zowaar weer activiteit pop[ het spoor bij RHB: de door NS aan Roemenië verkochte Wadlopers werden vanaf de kade ingescheept.
(C) Foto: Marco Schoonhoven

30 december 2015
Weer vier jaar later: het goede nieuws is dat het hekwerk een nieuw kleurtje heeft gekregen.


Het kadespoor is in elk geval tot 2018 nog incidenteel gebruikt, zo werden hier in 2016 nog RET-metrostellen voor sloop ingescheept. Of het daarna nog bereden is? Er zijn geen meldingen van.Infra Metaaltransport Waalhaven Noordzijde

30 december 2015
De laatste overweg, naar Waalhaven Noordzijde.

2 juli 2007 
Het spoor rondt het gebouw van het RHB en dan ligt daar meer dan een kilometer lang straatspoor naast de Waalkade Noordzijde.

13 juli 2009
Verderop was een omloopspoor, maar tussen 2007 en 2009 is een van beide sporen afgesloten. De boog naar rechts is dus het enige berijdbare spoor.

13 juli 2009
In de verte de overweg in de Waalhaven Oostzijde. Het spoor toont aan dat er nog zeer onlangs railvervoer is geweest.

30 december 2015
Het is duidelijk dat het tweede spoor inmiddels geannexeerd is door de bedrijven.

20 februari 2007
Ook op deze foto, die ongeveer halverwege de Waalkade Noordzijde gemaakt is, is te zien dat er in 2007 nog twee sporen liggen. Het linker spoor is nog recentelijk bereden.

30 december 2015
In 2015 is nog een klein deel van het tweede spoor zichtbaar.

24 juni 2007
Op de vorige foto geheel onzichtbaar achter de groene hekken verstopt, maar in 2007 was nog te zien dat er vanaf hier een dwarsverbinding naar de kade van RHB ligt
(C) Foto Marco Schoonhoven

20 februari 2007
Het stootjuk aan het eind van de lijn naar Metaal Transport valt van ellende uit elkaar. Vroeger liep het spoor nog verder door.

30 december 2015
Maar het kon nog erger: een mobiel stootjuk


Metaal Transport verzendt ook in 2019 nog met enige regelmaat wagens met metalen.


infra Nederlands Transport Bedrijf

20 februari 2007
Nu een houtopslag, ooit de NTB, waar dagelijks twee treinen kunstmest binnenliepen en in schepen gelost werden. Het feest was in 1994 al over. De sporen zijn nu door gras gemarkeerd. 

30 december 2015
Een ding is zeker: de houtimport vindt niet per spoor plaats.