R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Shell

@ laatste wijzigingen: 27 november 2022

 

Shell poort 2 - 16 oktober 2020


Bij Shell poort 2 aan de Vondelingenweg komt ongeveer een keer per maand een ketelwagen fluorwaterstof . 


Voor het intern transport staat er een railtractor, waarschijnlijk een Bemo.


Shell poort 7 - 4 januari 2008


In 2008 is de bediening van Shell nog in de middag. De middagploeg staat om 15:45 uur met Railion 6423  en twee ketelwagens voor Poort 7 van Shell.


De wagens worden op het buitenste spoor geplaatst. In de achterste wagen wordt styreen monomeer (UN 2055) vervoerd.


Vanaf het tweede spoor worden om 15:50 vijf wagens geduwd terug gereden naar het basisemplacement. 


Ook deze Evo-ketelwagen is in gebruik voor vervoer van styreen monomeer.


Vijf wagens gaan geduwd langs de Petroleumweg naar het basisemplacement.


Shell poort 7 - 20 april 2016


De bediening van Shell is in 2016 in de ochtend. De aanvoertrein gemist vandaag, maar op het raccordement van Shell staan deze middag - zoals altijd - diverse ketelwagens. 


Nacco-ketelwagens type Zacns uit Tsjechië voor tretraethyl (UN 1992).


Nederlandse Wascosa-ketelwagens type Zans voor isopropanol (UN 1219).


Shell poort 7 - 16 oktober 2020


10:02 uur. Direct na aankomst van de buurtgoederentrein, die alleen bestond uit drie ketelwagens voor Shell, is de loc omgelopen en brengt de wagens geduwd naar Poort 7.
 


DBC 6430 op de stamlijn langs de Petroleumweg richting Shell.


De aangevoerde wagens worden op het middenspoor van het Shell-raccordement geplaatst. Op het rechterspoor pikt de 6430 één ketelwagentje op.


10:16  Hij verlaat spoorslags Poort 7.De buit is een Nederlandse Nacco-wagen type Zacns bestemd voor acrylnitril, die op het basisemplacement zal worden achtergelaten.


Shell poort 7 - 2 maart 2021


Om 11.10 is de bediening van Shell in volle gang. De zeven ketelwagens van de aanvoertrein zijn al geplaatst, aan de haak heeft de loc vier blauwe Wascosa-ketelwagens met isopropanol.
Om 11:17 is DBC 6435 aangekomen aan het begin van de Petroleumweg in de boog naar het emplacement. 


De vier ketelwagens gaan naar een middenspoor op het basisemplacement, waarna de rangeerploeg zich gaat richten op bediening van de CCT.Shell poort 7 - 31 maart 2021


Hoewel de aanvoertrein al om 9:21 is aangekomen, vertrekt het rangeerdeel naar Shell pas om 10.21 met een ploeg van maar liefst drie man.


Met de twee ketelwagens voorop buigt DBC 6434 de Petroleumweg op. Het rangeerlocje op het kopspoor komen we later wel weer tegen.


De boog wat verder uitgezoomd met rechts het DB-personeelsverblijf en in de verte het (vroegere hoofd-) kantoor van Shell.


11:30. De spoeling is dun, geen afvoerwagens van Shell vandaag.


En dus een losse loc terug naar het emplacement. Bij het stop-/ontspoorblok staat een S-bord met onderschrift: “oprijden na toestemming shellopzichter”. Kennelijk beslist Shell of hier gereden mag worden, terwijl deze lijn ook nog toegang geeft aan een ander bedrijf aan de Petroleumweg.


Het vervoer naar Shell is al vele jaren redelijk constant maar marginaal: een ketelwagen per maand naar spoorpoort 2 en dagelijks nul tot vijf ketelwagens naar spoorpoort 7.