R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Hengelo Akzo

11 februari 2005


Passage van de schutsluis in het Twentekanaal van de aanvoertrein naar AKZO. De trein brengt een ketelwagen en een schuifwandwagen.


Het emplacement van AKZO; links worden pallets zout in schuifwandwagens geladen. IN 2005 wordt Akzo nog regelmatig bediend. Tweemaal per week rijdt er een chloortrein en er wordt zout en natronloog afgevoerd.


Vanaf de brug in de Boekeloseweg is het emplacement goed te zien. Gezicht naar het oosten, richting aansluiting, met links wagens voor chloorvervoer (dat was er in 2005 nog) en rechts het laadpunt voor o.a. de natronloogketelwagens. Het gebouw vooraan rechts is de loods voor de fabriekslocomotief.


Vanaf diezelfde brug richting west: links chloorwagens, rechts de vandaag aangevoerde wagen voor natronloog.
Helemaal achteraan de spoorpoort van de containerterminal CCT, met daarachter een uiterst kort spoortje waar wel eens een enkele container gelost is.


Rangeerwerk op het emplacement. De wagens worden geduwd geplaatst.


En getrokken uitgehaald. Railion loc 6413 trekt drie ketelwagens natronloog en twee schuifwandwagens met pallets zout vanaf het emplacement omhoog naar de stamlijn, een restant van het oude GOLS-netwerk.


De ketelwagens komen uit Frankrijk en zijn van Nacco.


Vervoerd wordt vloeibare natronloog (UN 1824 - "hydroxide de sodium en solution")


De zakken zout gaan in grootvolume schuifwandwagens van Nordwagon.


Het spoor richting Boekelo loopt dood. Aan het eind is een omloopspoor. De loc is inmiddels omgelopen en vervolgt zijn weg naar het station.


26 februari 2009


9.34 uur. ACTS-loc 7108 rijdt op een zijspoor ten oosten van Hengelo naar de aansluiting voor Akzo.


9.39 Voor de machinist moet het een toeristische tocht zijn, tussen de struiken door van de boog om het FBK-atletiekstadion. Normaal zijn er wel aanvoerwagens, vandaag niet; daarom is de loc waarschijnlijk ruim een uur eerder dan normaal.


De jaren na 2005 veranderde er veel. De twee keer per week rijdende chloortrein naar de Botlek stopte in 2006. Het aanbod aan ketelwagens natronloog liep sterk terug. Railion/DB Schencker beëindigde het vervoer naar Akzo begin 2008. Akzo vond ACTS bereid in het gat te springen en vanaf oktober 2008 werd er weer gereden. ACTS reed vanuit het rangeerstation Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal, aanvankelijk tweemaal per week en vanaf 2010 nog eenmaal. 


9.47. De loc is aangekomen bij het wissel waar ze moet terugsteken naar Akzo, dat onder aan de dijk van de stamlijn ligt. Deze stamlijn is het laatste nog resterende lijnstuk van de voormalige GOLS-lijnen.


9.49 Overweg in de Boortorenweg.


Een werknemer van Akzo heeft de poort geopend en houdt een oogje in het zeil.


Het raccordement Akzo is gesaneerd en teruggebracht tot twee sporen, omdat er in 2009 alleen nog wat zoutvervoer in schuifwandwagens is .


10.13 Nog geen half uur heeft de tweemansploeg nodig voor enig rangeerwerk en het aanhaken van de ene afvoerwagen met zout voor Scandinavië,


De combinatie loopt de helling op naar de stamlijn.


10.29 Aan het eind van de stamlijn is de loc omgelopen en zij rijdt hier over de schutsluis in het Twentekanaal.De wagen is er een van het type Habbiins van Transwagon uit Duitsland.


10.36 We achtervolgen de combinatie die hier is aangekomen op het zijspoor naast de lijn naar Enschede. Het stukje naar station Hengelo wordt geduwd afgelegd.


10.52 (ruim een uur te vroeg) .We kunnen de trein tenslotte nog spotten op de lijn van Hengelo naar Oldenzaal. De wagen zal in Bad Bentheim afgeleverd worden en daar in een buurtgoederentrein van DB opgenomen worden.


Rijk zal ACTS van dit vervoer niet geworden zijn. De trein zal rond 11 uur in Bentheim zijn, en was daar rond 9 uur vertrokken. De ACTS-loc kwam ergens uit Nederland en moest daar ook weer naar  terug. De hele dienst kostte dus zo op zijn minst drie uur voor twee man personeel. 


15 augustus 2011


14.35 uur. Als een duveltje uit een doosje plopt de afvoertrein van Akzo op uit het bosje waarin de spooraansluiting van Akzo verscholen ligt, naar het wissel in de stamlijn.


Het is mooi weer, de mannen staan op de voorplecht van hun machine en genieten van de omgeving.


Acts is passé, sinds midden 2010 moet DB Schenker/Railion weer aan de bak. Loc 6418 trekt vier schuifwandwagens met balen zout in de richting van het omloopspoor.


Het zijn twee-assige Zweedse schuifwandwagens van het type Laaiis, 


14.42 uur. Aan het eind van de stamlijn ligt nabij Twekkelo een omloopspoor. Het past maar net. Vier wagens blijkt het maximum voor dit omloopspoor. Maar de loc staat weer aan de voorkant.


14.46 uur. De brug over het Twentekanaal met links de schutsluis is bereikt.


Van hier zal de trein zijn bekende route naar het station en vervolgens naar Bad Bentheim rijden. En dat wekelijks nog een jaar of twee. In 2013 kwam een einde aan deze scenic route. Gelukkig is het tracé gered door treinlorries.17 oktober 2021


17 oktober 2021 Foto (c) Stan Lommerde


@ laatste wijzigingen 31 december 2021