R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Infrafoto Hengelo Akzo


26 februari 2009. zijspoor langs de lijn Hengelo - Enschede.  Voor Akzo werd via een wissel in dit spoor teruggestoken.


26 februari 2009.
Dan volgt de boog om het atletiekstadion door het struikgewas. 


26 februari 2009. Voorbij de schutsluis ligt de brug over de Boortorenweg. In de verte (richting zuid) naar rechts het wissel waar om Akzo te bereiken opnieuw teruggestoken moest worden. Helemaal achteraan een omloopspoor (foto vergroten door erop te klikken).


februari 2005. De afslag naar Akzo (blik richting noord).


26 februari 2009. Spoorpoort Akzo met overweg in de Boortorenweg.


februari 2005. Raccordement Akzo met uitgebreid sporennetwerk in 2005.


26 februari 2009.
Het gesaneerde raccordement in 2009. Alleen het 'zoutperron' is nog in gebruik.
Vanaf ongeveer 2013 ligt er geen rails meer bij Akzo/Nouryon.

@ laatste wijzigingen 26 december 2021