R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Basisweg infrafoto

Op deze pagina zie je de infrafoto's van (deels voormalige) spooraansluitingen langs de Basisweg: Merck, Schenker, NWB, Scherpenzeel, ODS Staal.

@ laatste aanvullingen 15 december 2017 


Basisweg


De Basisweg loopt met een boog om het Westhavengebied heen. Verschillende bedrijven tussen de Bering-/Hornhaven en de Basisweg hebben een spooraansluiting gekend. Eentje is er nog van over. Het spoor sluit aan de oostzijde aan op het basisemplacement en loopt door naar de westelijker gelegen Hornemplacement.
In 2009 was de situatie zo dat er weliswaar een tweesporig emplacementje lag, maar dat het tweede spoor met de zes bedrijfsaansluitingen was afgesloten met een stopbord. In november van dat jaar was de afsluiting ongedaan gemaakt. In 2010 werd het doorgaande spoor iets verlegd in verband met de bouw van een viaduct voor de A5, de Westrandweg. Inmiddels is de Basisweg 'overbrugd' door die Westrandweg, die een brede stroom auto's vanaf Haarlem buiten de stad om, of eigenlijk over de stad heen, richting de Coentunnel voert.
Voor het treintje is er ruimte gebleven onder het 
viaduct. Vijf van de zes aansluitingen werden gesaneerd.


4 november 2009
De Basisweg in 2009, nog zonder viaduct, en met dubbelspoor over de volle lengte, links het doorgaande spoor naar het Hornhavenemplacement en rechts het rangeerspoor met zes bedrijfsaansluitingen.


6 april 2012
Tijdens de bouw van het viaduct voor de Westrandweg werd het rangeerspoor tijdelijk opgewaardeerd tot doorgaand spoor. Niet dat het stabiel oogde, maar het werkte.


6 april 201
In deze periode werd het 'oude' hoofdspoor vernieuwd.


14 oktober 2017
Uiteindelijk is dit het resultaat (foto richting west). 

 
14 oktober 2017
Uiteindelijk is dit het resultaat (foto richting oost).

Infra Merck


4 november 2009
Het eerste zijspoor in de Basisweg (vanaf het basisemplacement Westhaven) liep naar de losplaats van de (laboratorium-) chemicaliënhandel Merck, die hierop wekelijks schuifwandwagens type Hbbillns, afkomstig van de fabriek in Darmstadt, ontving. In een week in september van 1992 waren dat er bijvoorbeeld tien. (bron: Roeland de Jong).
Dat het spoor in 2009 buiten dienst was, behoeft geen betoog.


4 november 2009
De Merck-aansluiting gezien in oostelijke richting. Links de toren van de Telegraaf.


4 november 2009 
Er werd gewerkt, het spoor bleef liggen, ongebruikt, dat wel.


29 juli 2009
De voormalige losplaats van Merck. Het ziet er niet naar uit dat het spoor op korte termijn gereactiveerd wordt.


29 juli 2009
Met enige moeite zijn de spoorstaven nog te ontwaren.
Met de renovatie van de sporen in de Basisweg in de jaren 2010/2012 is de aansluiting van Merck geheel verdwenen.

Infra Schenker & Co


29 juli 2009
Direct na het begin van het dubbelspoor langs de Basisweg lag de (eerste) aftakking naar Schenker. 


4 november 2009
Ongeveer 20 jaar eerder werd Schenker nog per trein aangedaan.


29 juli 2009
Toch zag in 2009 de infrastructuur er nog alleszins redelijk uit.


1 oktober 2010
In 2010 was het einde verhaal, de aansluiting werd afgebroken.


31 juli 2009
Bij de Mainhavenweg, een zijstraat van de Basisweg, splitste de lijn zich in twee takken.


31 juli 2009
Aan het eind van de Mainhavenweg lag (en ligt) een prachtige ouderwetse goederenloods met een overdekt perronspoor en een losspoor aan een ruime losplaats. Er moeten zelfs douanefaciliteiten zijn geweest. Het gebouw staat te koop.


31 juli 2009
Tot de val van de Duitse Muur in 1989 werden vanaf deze loods goederen per trein verstuurd naar het Oostblok. Of er daarna nog spoorvervoer geweest is, is niet bekend. In elk geval was het raccordement in 2003 al buiten bedrijf.


21 januari 2010
Een half jaar na de vorige foto is er kennelijk nog geen koper gevonden. De sporen zijn in oktober opgebroken, het plaveisel is netjes hersteld.


14 oktober 2017
Na zeven jaar is de loods nog ongerept, er lijken enkele bedrijven in te zitten en een Oostblokchauffeur heeft er een rustplaats gevonden.


4 november 2009
Enkele tientallen meters voorbij de eerste aansluiting takte er een tweede af. Het liep naar de kade aan de Mainhaven, aan de achterkant van de Schenkerloods.


29 juli 2009
De kade is door een permanent hek niet meer bereikbaar, al is het spoor zover te zien nog intact.


29 juli 2009

De boog over het terrein van Van Ree BV ziet er nog bruikbaar uit.


14 oktober 2017

De boog bij Van Ree, ligt er ook in 2017 nog, al is de verbinding met het hoofdspoor verwijderd.


Infra NWB


4 november 2009
De vierde aftakking in de Basisweg liep naar het Noord-Europese Wijnopslag Bedrijf aan de westzijde van de Mainhaven.

 

29 juli 2009 
De laatst bekende bediening van NWB was in de zomer van 2008. Het spoor is al een jaar onbereden, dat is wel te zien.


29 juli 2009 


4 november 2009 
Een paar maanden later is het NWB-spoor  zelfs gebarricadeerd.


29 juli 2009
Maar zoals te zien aan de begroeiing was dat geen enkele probleem.
 


29 juli 2009 
IN 2009 zullen er weinig mensen hun geld gezet hebben op een terugkeer van het spoorvervoer bij NWB.


6 april 2012
Maar het wonder geschiedde. Vanaf 2010 kwam er weer incidenteel vervoer op en in 2012 werd er tweewekelijks gereden.


14 oktober 2017
Het vervoer bleef in de plus. In 2017 komen er wekelijks en soms nog vaker bloktreinen binnen, die in setjes van zeven wagens geplaatst worden. Het is de enige actieve bedrijfsaansluiting aan de Basisweg.

Lees verder over NWB


Scherpenzeel Recycling


29 juli 2009
De vijfde aansluiting is die van Scherpenzeel Recycling (tot in de jaren zeventig Lierens & Jongbloet). Zelfs een leek ziet, dat dit wissel er niet lekker bij ligt.


29 juli 2009
Op het terrein van de papierrecycler lag in 2009 een kort losspoor Tot in 2000 was hier een levendig spoorvervoer, in 2003 ging het nog om enkele gesloten wagens met recyclingpapier naar Zuid-Duitsland. De laatst bekende bediening stamt uit 2004. 


29 juli 2009
De rails en het aansluitwissel bevonden zich in een dusdanige staat, dat Prorail besloten had het tweede spoor hier af te sluiten.


4 november 2009
In november was de stremming opgeheven, maar of de aansluiting weer geschikt was een trein te ontvangen mag worden betwijfeld.


14 oktober 2017
Sinds de renovatie van 2010/2012 doet niets meer herinneren aan het voormalige spoorvervoer.


14 oktober 2017
Niets, nou, ja, het straatspoor ligt blijkbaar niet in de weg.


ODS Staal


4 november 2009
Na Scherpenzeel liep het tweede spoor nog zo'n honderd meter door naar de zesde aansluiting van ODS Staal (tot 1972: Brenet). We beschikken niet over vervoersinformatie. IN 2003 was in ellk geval de spooraansluiting buiten bedrijf, in 2007 werd deze opgebroken; wat restte was een vóór deze overweg afgekapt spoor.


14 oktober 2017
Hier moet ongeveer de aansluiting naar ODS Staal gelegen hebben.


14 oktober 2017
Het bedrijf is al geruime tijd weg. In 2016 werden de oude bedrijfspanden gesloopt, een jaar later zien we nieuwe bouwactiviteiten aan de Moezelhaven.


14 oktober 2017
Bij de renovatie in 2010/2012 is het tweede spoor op deze plek verwijderd. Voor de trein verscheen er een heus stoplicht. Er moet gesleuteld worden voor de drukke overweg gepasseerd kan worden.