R A I L G O E D . N E T                          

Railgoederenvervoer in en om Nederland                                        

Almelo Station/Twente en de reizigersdiensten 

In dit hoofdstuk 'station Almelo' komen alle reizigersdiensten in Twente aan de orde. Achtereenvolgens zijn dat:
- Almelo - Mariënberg/Hardenberg
- Zutphen - Hengelo - Oldenzaal
- (Kampen - ) Zwolle - Almelo - Hengelo - Enschede
- Apeldoorn - Deventer - Almelo - Enschede
- Den Haag/Schiphol  - Amersfoort - Deventer - Almelo - Enschede (ic)
- Amsterdam - Deventer - Almelo - Berlijn (ic b)
- Enschede - Gronau/Münster
- Hengelo - Bad Bentheim - Bielefeld
Verder komen er nog enkele locomotieven van doorgaande goederentreinen en werktreinen in Twente in beeld.

Almelo - Mariënberg/Hardenberg


In de jaren negentig hing de lijn Almelo - Mariënberg aan een zijden draadje. De NS wilde de lijn in verband met de geringe reizigersaantallen verbussen. Maar het ging anders. Dit lijntje kreeg een primeur: het vervoer werd als eerste in Nederland particulier aanbesteed en het was Oostnet die als winnaar uit de bus kwam. Na Oostnet kwam Connexxion en daarna Arriva, dat sinds 2017 deel uitmaakt van Blauwnet.

oktober 1998
Een van de drie DE2-stellen die Oostnet van NS overnam, loopt, komende van Almelo, station Mariënberg binnen.

23 februari 2005
Conexxion nam Oostnet over in 1999. Aanvankelijk reed Connexxion met de DE2-stellen van Oostnet. Toen deze niet meer beschikbaar waren, huurde het bedrijf enkele Lint-stellen van Syntus. Vanaf oktober 2002 huurde Connexxion twee Wadlopers van NS: DH 3101 en 3102.
Foto: een Wadloper richting Mariënberg ter hoogte van Bedrijvenpark Twente.


14 juli 2005
De dieselhydraulische stellen kregen de tot de verbeelding sprekende titel 'Veenexxpres'.
Foto: Conexxion 3102 op weg naar Mariënberg. Op de voorgrond het spoor naar het Bedrijvenpark Twente. 

14 juli 2005
Connexxion 3102 arriveert in Almelo.

10 april 2009
Eindelijk komt er - in 2007 - een einde aan het rijden met NS-afdankertjes. Connexxion draagt de dienstuitvoering over aan Syntus dat met twee Lint 41-dieselstellen (44 en 45) inzet, fris rood geschilderd en getooid met de opschriften 'Twents Syntus'.

10 april 2009
Twents Syntus 45 verlaat Almelo met als eindbestemmeing Mariënberg.

1 februari 2012
Stel 44 nadert station Almelo.

19 januari 2018
Vreselijk veel is er niet veranderd in de zes jaar die verlopen is na de twee foto's hierboven, zo lijkt het. Er rijdt nog steeds een Lint. Maar er is wel degelijk veel veranderd: Arriva is in 2013 concessiehouder geworden. In 2016 is de lijn naar Mariënburg gerestaureerd: snelheid verhoogd 80 naar 120 km, station Geerdijk vervallen en het keerpunt is verlegd naar Hardenberg.

13 november 2020
Met drie Linten (33, 34, 37) onderhoudt Arriva de dienst naar Hardenberg. Deze vertrekt vanaf het zakspoor in Almelo.

13 november 2020
Deze verbinding maakt samen met de route Zwolle - Coevorden/Emmen deel uit van de 'concessie Vechtdallijnen'. Naast het blauwwitte van Blauwnet dragen de treinstellen daarom het opschrift 'Vechtdallijnen'.

13 november 2020
De Lint verlaat Almelo terwijl een ander stel geparkeerd staat.


Zutphen - Hengelo - Oldenzaal


In 2003 nam Syntus de concessie van de NS over op de lijn Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en reed deze met geelwitte Lint-dieselstellen. Een nieuwe aanbesteding werd opnieuw door Syntus gewonnen waardoor dit bedrijf ook vanaf 2012 Zutphen - Oldenzaal reed.  Sinds 2017 maakt deze dienst deel uit van Blauwnet en is Syntus overgegaan in Keolis.

1 februari 2012
Een Syntus-Lint verdwaald in Almelo.

10 april 2009
De Syntustrein uit Zutphen (Lint 32) stopt in Hengelo.

7 november 2011
Vertrek van een Lint vanaf station Zutphen richting Hengelo/Oldenzaal, met links het Zutphense seinhuis.

15 augustus 2012
Syntus-Lint keert in Oldenzaal.

27 februari 2009
Passage van de aansluiting van Servo in de bossen bij Delden.

15 augustus 2012
Station Delden, vertrek naar Zutphen.

7 september 2018
Nog steeds komen er Linten in Oldenzaal, alleen hebben ze vanaf 2017 de aankleding van Keolis gekregen.

(Kampen -) Zwolle - Almelo - Enschede


De verbinding tussen Zwolle en Enschede was lange tijd een dieseltraject met vooral DE1- en DE2-materieel. (plan X). Vanaf 1995 reed DEIII (Plan U).Vanaf 1999 stroomde het toen nieuwe DM'90-materieel in. In 2016 was de hele lijn van bovenleiding voorzien. Keolis won de aanbesteding van deze lijn en startte in 2017 het vervoer met elektrisch materieel: de Flirt3 in de kleuren van Blauwnet.

26 februari 2009
DM'90 materieel van NS verlaat Almelo richting Wierden en Zwolle. Het aftakkende rechtse spoor loopt naar Mariënberg.

10 april 2009
Twee gekoppelde 'Buffels' (DM'90) rollen station Almelo binnen.

29 april 2009
Eenzelfde combinatie, gezien vanaf de overkant van de haven.

26 februari 2009
Buffels tussen Hengelo en Enschede.

19 oktober 2018
De overgang naar Keolis is een feit. Een Flirt-treinstel naar Zwolle verlaat station Almelo.

19 oktober 2018

13 november 2020
Keolis rijdt vanuit Enschede station Almelo binnen.


Apeldoorn - Deventer - Almelo - Enschede


De stoptrein, nu sprinter, tussen Apeldoorn en Enschede werd in 2006 in het leven groepen. NS reed de dienst met elektrische treinstellen, aanvankelijk Mat '64, vanaf 2009 met SGM (vanaf 2015 tijdelijk met DD-AR), tot in februari 2021 SNG heer en meester werd. NS behoudt de concessie voor deze sprinterdienst ten minste tot 2035.

26 februari 2009
Mat '64 tussen Hengelo en Enschede.

10 april 2009
Zonder titel.

19 oktober 2018
DD-AR (loc1748+7335) in tijdelijke dienst als sprinter vanaf Apeldoorn.

19 oktober 2018
DD-AR (loc1766+7314) in tijdelijke dienst als sprinter van Apeldoorn (nu met loc achter).

13 november 2020
SGM-stellen aan spoor 4, wachten op vertrek naar Deventer en Apeldoorn.

13 november 2020
SGM verlaat Almelo.

Van SNG in Twente nog geen foto's beschikbaar.


Enschede - Den Haag/Rotterdam/ Schiphol


Enschede, Almelo en Hengelo zijn stations voor de per half uur om en om rijdende intercity's naar Den Haag Centraal en Schiphol. In het verleden reden uitsluitend ICM's (koplopers) tegenwoordig wordt ICM afgewisseld met DDZ.

14 juli 2005
Links de IC naar Enschede, rechts een ICM-stel op een wachtspoor.

14 juli 2005
Dezelfde stam maar nu met het stationsgebouw.

14 juli 2005
ICM staat op het zijspoor om de trein naar Apeldoorn doorgang te verlenen.

26 februari 2009
de intercity naar Enschede, even ten oosten van Hengelo.


Amsterdam - Berlijn


Zowel in Almelo als in Hengelo heeft de intercity Berlijn - Amsterdam v.v. een korte stop. Bijna sinds mensenheugnis rijdt deze trein in dezelfde constellatie rond: negen ic-rijtuigen en tot Emmerich een 1600-loc ervoor. In 2021 stromen enkele nieuwe Vectronlocs met een gele NS-outfit in.

10 april 2009
Met beide pantografen op nadert de 1747 met de ic naar Berlijn station Almelo.

26 februari 2009
De ic uit Berlijn tussen Enschede en Hengelo achter NS-loc 1746.

8 september 2020
Elf jaar later ziet de trein er nog net zo uit; er staat zelfs dezelfde loc voor 1746. Hij verlaat Almelo op weg naar Amsterdam. Hoeveel retourtrips Amsterdam-Emmerich zou deze loc al hebben gemaakt?

13 november 2020
Enkele intercity's rijden eind 2020 op proef met een Vectron. Deze was bestemd voor de nieuwe Nightjet naar Wenen, die door conona helaas niet gestart is.

Foto van de nieuwe gele NS-Vectron ontbreekt nog.


Enschede - Gronau (- Münster)


Sinds de heropening van de lijn (een in Enschede doodlopende lijn met Duitse systemen beveiligd en zonder aansluiting op het Nederlandse spoornet ) in 2001 verzorgde eerst de Prignitzer Eisenbahn een uurdienst.  Sinds 2011 verzorgt DB Regio het reizigersvervoer met treinstellen Talent onder de naam Regionalbahn.

7 november 2011
Treinstel van het type Talent kruist de overweg aan het begin van station Enschede. Op de voorgrond het eindpunt van het Nederlandse spoor, dat niet verbonden is met het Duitse.

7 november 2011
Treinstel 643 555 met een sticker waarop het tienjarige bestaan van de (heropende) lijn naar Gronau herdacht wordt.

Hengelo - Bad Bentheim (- Bielefeld)


Syntus zette in 2010 samen met de Bentheimer Eisenbahn een verbinding tussen Hengelo en Bad Bentheim op: de Grensland Express. Het werd geen succes, reden waarom het project in 2013 alweer beëindigd werd.
De behoefte aan een grensoverschrijdende stoptrein bleef echter. Enkele jaren later deed Keolis Deutschland een nieuwe poging. Het bedrijf reed al sinds 2017 van Bielefeld naar Bad Bentheim onder de naam Eurobahn. In 2018 werd de dienst met treinstellen van het type FLIRT doorgetrokken naar Hengelo.

7 oktober 2011
De Grensland Express rolt vanuit Oldenzaal station Almelo binnen.

7 oktober 2011
Treinstel 3436 was uitnodigend bestickerd en de stippellijn rechts van Bad Bentheim voorspelde optimistisch een mogelijke uitbreiding. Het mocht niet baten.

15 augustus 2012
Ter hoogte van Hengelo Oost spoedt de Grensland Express, niet de 3436 maar een vervangend treinstel, zich naar de grens.

15 juli 2020
Sinds 2018 komt er weer een stoptrein langs De Lutte. Eurobahn ET 4.01 van Keolis ter hoogte van De Lutte op weg naar Hengelo.

15 juli 2020
En de ET 4.04 ion tegengestelde richting.

Diversiteit in locomotieven


En tot slot enkele plaatjes van locomotieven uit het railgoederenvervoer. Het is slechts een kleine greep uit de verschillende typen locs die door Almelo heen komen.

14 juli 2005
In 2005 reed nog dagelijks een unit-cargotrein tussen Kijfhoek en Seelze. Hier getrokken door e-loc 1616 bij doorkomst door Wierden.

14 juli 2005
Loc 302328 van het spoorbouwbedrijf Strukton (ex NS 2328).

14 juli 2005
De Volvotrein rijdt ook in 2021 nog steeds, maar met andere tractie. Op deze foto zijn dat 7789 + 7780, van (toen nog) B-Cargo.

27 februari 2009
Locomotief ES64F4 999 (of te wel 189 099) met een containertrein voor Maersk en P&O.

10 april 2009
Op het oostelijke kopspoor staat e-loc 1614 geparkeerd.

10 april 2009
In Almelo is eigenlijk altijd wel een 6400 te zien. Aanvankelijk nog in het grijsgele Railion-tenue.

19 oktober 2018
En later in DB-rood.

13 november 2020
Een fonkelnieuwe Vectron van LTE trekt de Esserstrein naar het westen.

13 november 2020
Ook fonkelnieuw, maar dan alleen de verflaag, is HSL 6002, die op proef gerangeerd heeft met de staaldraadtrein naar Van Merksteijn.

13 november 2020
Deze combinatie van drie RFO-locs verraste de fotograaf en was al ver weg voor de foto gemaakt kon worden. De achterste loc is de 1831.

@ laatste wijzigingen 11 mei 2021